نویسنده = عبدالحسین فرج پهلو
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش، پاییز 1398، صفحه 1-25

10.22055/slis.2017.22729.1358

رضا کریمی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره


3. Evaluation of the Iranian academic library collections based on the Standards of Iranian University Libraries (SIUL)

دوره 25، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 55-70

10.22055/slis.2019.14851

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو


7. جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 97-114

مائده جابری راد؛ عبدالحسین فرج پهلو