نویسنده = فریده عصاره
تعداد مقالات: 8
1. جٌستاری در جامعه شناسی خواندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.12659

فریده عصاره؛ منصور کوهی رستمی


2. ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1396

10.22055/slis.2017.22729.1358

رضا کریمی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره


5. ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران

دوره 24، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 1-20

10.22055/slis.2018.11650

حمید احمدی؛ فریده عصاره؛ غلامرضا حیدری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


6. تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 61-82

10.22055/slis.2016.12090

مصطفی رضی؛ محمد جواد هاشم زاده؛ فریده عصاره؛ مرتضی محمدی استانی