نویسنده = منصور کوهی رستمی
تعداد مقالات: 3
1. جٌستاری در جامعه شناسی خواندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.12659

فریده عصاره؛ منصور کوهی رستمی


2. تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش، پاییز 1398، صفحه 125-142

10.22055/slis.2019.25179.1458

منصور کوهی رستمی؛ محسن حاجی زین‌العابدینی؛ نگار موری بختیاری