نویسنده = نجلا حریری
تعداد مقالات: 12
1. ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/slis.2019.29707.1610

خاطره اسمعیلی رنجبر؛ نجلا حریری؛ مژده سلاجقه؛ فهیمه باب الحوائجی


2. تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.22055/slis.2019.30680.1641

معصومه معظمی؛ نجلا حریری؛ عاطفه زارعی؛ فهیمه باب الحوائجی


3. تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22055/slis.2019.29191.1587

مهدیه مومن آبادی؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری؛ زهرا اباذری


4. همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1397

10.22055/slis.2018.27285.1530

شهرام عبدی آذر؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


5. ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1397

10.22055/slis.2018.24169.1422

عسگر اکبری؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری


6. بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

10.22055/slis.2019.28267.1560

مصطفی امینی؛ نجلا حریری؛ مجید غیوری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ سید مهدی طاهری


7. نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 21-36

10.22055/slis.2017.13147

نجلا حریری؛ حسنیه سادات میرغفوری


8. دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 83-104

10.22055/slis.2016.12077

اعظم نجفقلی نژاد؛ نجلا حریری؛ علی صادق زاده


10. نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی

دوره 21، 13، بهار و تابستان، تابستان 1393، صفحه 1-24

فهیمه باب الحوائجی؛ عاطفه زارعی؛ نرگس نشاط؛ نجلا حریری


11. تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان

دوره 20، 12، پاییز و زمستان، تابستان 1392، صفحه 25-44

نجلا حریری؛ عاطفه زارعی؛ فیروزه دوخانی


12. سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 79-96

نجلا حریری؛ زرین زرین آبادی