نویسنده = عبدالحسین فرج پهلو
تعداد مقالات: 5
1. مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.13423.1074

نرگس خانی؛ عبدالحسین فرج پهلو


3. اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93

دوره 23، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 19-44

10.22055/slis.2016.11628

سمیرا سلیمان پور قرابقلو؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ غلامرضا حیدری


5. اندر لزوم تحول در رشته

دوره 21، 13، بهار و تابستان، تابستان 1393، صفحه 1-3

عبدالحسین فرج پهلو