نویسنده = امیر غایبی
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 105-120

10.22055/slis.2016.11635

منیره غریبه نیازی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی


3. روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب

دوره 22، شماره 15، بهار 1394، صفحه 119-142

10.22055/slis.2015.11321

منیره غریبه نیازی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غایبی