نویسنده = نسرین قادری نیکو
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-196

10.22055/slis.2017.15837.1154

فریبرز درودی؛ مژده سلاجقه؛ عادل سلیمانی نژاد؛ نسرین قادری نیکو