نویسنده = امیررضا اصنافی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 7-7

10.22055/slis.2017.18589.1254

مهدی رحمانی؛ امیررضا اصنافی؛ محمدامین عرفان منش