نویسنده = صالح رحیمی
تعداد مقالات: 5
1. پیش‏ بینی میزان مطالعه براساس سرمایه‏ های فرهنگی و اجتماعی کاربران کتابخانه‌های عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1399

10.22055/slis.2020.31926.1674

صالح رحیمی؛ زینب سعادت‌نیا


2. بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

10.22055/slis.2020.28641.1568

صالح رحیمی؛ محمد محمدی؛ محمود مرادی


4. بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش، پاییز 1398، صفحه 276-300

10.22055/slis.2017.21553.1326

محمد سالخورده؛ صالح رحیمی؛ امین زارع


5. Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 83-104

10.22055/slis.2019.24236.1432

صالح رحیمی؛ حمید کشاورز؛ مهدی خادمیان