کلیدواژه‌ها = کتابخانه های عمومی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر عوامل شاداب سازی کتابخانه‌ بر جذب کاربران: بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22055/slis.2020.28263.1559

امین زارع؛ محمود مرادی؛ محسن جعفری


2. عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1396

10.22055/slis.2017.19104.1266

امین زارع؛ ثریا زنگنه؛ سارا بهرامی نیا؛ محمود مرادی