کلیدواژه‌ها = بهره وری علمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1396

10.22055/slis.2017.10535.1003

هاجر ستوده؛ مریم یقطین