کلیدواژه‌ها = فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1395

10.22055/slis.2017.13423.1074

نرگس خانی؛ عبدالحسین فرج پهلو