کلیدواژه‌ها = کتابخانه سازی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 2-2

10.22055/slis.2017.12657

علی منصوری؛ ملیحه سلیمیان ریزی