کلیدواژه‌ها = صحت استنادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 121-140

10.22055/slis.2017.18589.1254

مهدی رحمانی؛ امیررضا اصنافی؛ محمدامین عرفان منش