مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (SLIS) - مقالات آماده انتشار