دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
27. شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1397

10.22055/slis.2018.18393.1248

کبری رئوفی؛ نصرت ریاحی نیا؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


28. ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1397

10.22055/slis.2018.25510.1474

سمیه رجب زاده؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ حمید ملکی


29. ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1397

10.22055/slis.2018.24169.1422

عسگر اکبری؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری


32. آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1397

10.22055/slis.2018.21800.1334

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ نادر رازقی؛ حسنعلی آقاجانی


34. بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1397

10.22055/slis.2018.15429.1144

معصومه مسلمی؛ محمد فرج پور


35. بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1397

10.22055/slis.2018.26872.1519

مریم پارسائیان؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه آخشیک؛ محمد حسن زاده


36. بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1397

10.22055/slis.2018.24910.1447

محمد رضا بهرنگی؛ زینب ایزدیان؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی


37. همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1397

10.22055/slis.2018.27285.1530

شهرام عبدی آذر؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


38. بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1397

10.22055/slis.2019.28031.1554

سید نورالدین انواریان؛ غلامرضا حیدری؛ زهیر حیاتی


39. وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

10.22055/slis.2019.27140.1528

علی اکبر خاصه؛ لیلا زمانی؛ فرامرز سهیلی


40. تبیین الگوی ارزیابی شایستگی کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن در بهسازی عملکرد کتابخانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397

10.22055/slis.2019.27678.1544

صفیه طهماسبی لیمونی؛ فروزان طبیبیان


41. تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397

10.22055/slis.2019.26205.1501

محسن حاجی زین العابدینی؛ مریم میرزایی؛ نجمه سالمی؛ مهدی رحمانی


42. بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397

10.22055/slis.2019.21857.1337

اورانوس تاج الدینی؛ مرضیه بنی‌اسدی


43. نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397

10.22055/slis.2019.22438.1348

محسن نوکاریزی؛ فهیمه رجبی؛ معصومه تجعفری


44. رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

10.22055/slis.2019.26600.1507

عباس دولانی؛ میترا شکوری فسقندیس؛ معصومه کربلا آقایی کامران


46. شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22055/slis.2019.22896.1367

فریبرز درودی؛ طاهره صادقی خرمدشتی


47. رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

10.22055/slis.2019.27555.1539

هادی هراتی؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ نجلا حریری


48. شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1398

10.22055/slis.2019.25273.1463

احمد زندوانیان؛ فاطمه سادات میرحسینی نیری؛ مریم کیان


49. بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

10.22055/slis.2019.25580.1477

فاطمه زرمهر؛ علی منصوری؛ مرجان کاظمی


50. پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

10.22055/slis.2019.28728.1573

زهره افشار؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ میترا قیاسی