مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر، برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با برنامه های درسی رشته ها و گرایش های مشابه موجود در ایران مورد مقایسه قرار گرفته است.
روش : روش پژوهش تطبیقی بود. ابزار گردآوری داده‌ها، چک لیست تهیه شده از سرفصل ها و گرایش های مصوب کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی بود.
یافته ها: رشته مورد بررسی با رشته مشابه آن در دانشگاه آزاد مشابهت بیشتری نسبت به رشته مشابه در وزارت علوم دارد. مقایسه گرایش‌های موجود، نشان داد این رشته بیشترین تطابق را با گرایش اطلاع‌رسانی(93.75 %) و کمترین تشابه را با گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال(37.5 %) دارد.
نتیجه گیری: وجود سرفصل‌های مشابه این رشته با دو رشته بررسی شده نشان می دهد این رشته نمی تواند پاسخگوی نیازهای متعدد و متفاوت جامعه پزشکی و علوم وابسته باشد. تغییر سرفصل‌های این رشته و ایجاد گرایش‌هایی مانند کتابدار بالینی، کتابدار بیمارستانی، کتابداری مبتنی بر شواهد و غیره در مقطع کارشناسی ارشد می تواند خلاءهای موجود را پر کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Master of Science Curriculum of Medical Library and Information Science with Similar Curriculums in Iran

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Zare-Farashbandi 1
  • Azra Daei 2
چکیده [English]

Purpose: It’s essential to review and update medical library and information science curriculum, because of influence from developments in other related sciences. This study aimed to compare and implement the curriculum of the Master of Science curriculum of medical library, with curriculums of similar fields in Iran.

Methods: This research used comparative method. Checklist of curriculums was used for data collection, medical library and information science, knowledge and information science, library and information science.

Results: Medical Library and information science curriculum was mostly similar with field of study curriculum in Islamic Azad University. Compare in current areas of study showed this medical librarianship had most closely match with information science area of study (93.75%) and the lowest similarity with digital library management (37.5%).

Conclusion: Similarity between medical library and information science curriculum with other curriculums showed this field couldn’t fulfill numerous and varied needs of the medical community and related sciences. Changing in curriculum and creation of area of study like medical librarianship, hospital librarianship, evidence base librarianship and etc. could fill the gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • Educational program
  • Master of Science
  • official curriculum
  • medical and information science