بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کارشناس مسئول بخش دیجیتال کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و ودانش‌شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر تطبیق امکانات و قابلیت‌های دو نرم‌افزار تجاری (سیمرغ) و کدمنبع باز (گرین‌استون) بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع اسنادی و پیمایشی ارزیابانه بود. روش گردآوری داده‌ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای و تنطیم سیاهه وارسی شامل 15 معیار و 230 زیر معیار برای ارزیابی دو نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون بود. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که نرم افزار گرین استون در معیارهای ویژگی‌های فنی، استانداردهای ورودی و خروجی، فراداده‌ای و پشتیبانی از پروتکل‌ها وضعیت بهتری نسبت به سیمرغ دارد. اما در زیرمعیار قابلیت‌های نمایش وضعیت سیمرغ بهتر از گرین استون است. نتیجه‌گیری: به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال گرین‌استون بیش از دو برابر نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال سیمرغ معیارهای اصلی یک نرم افزار مناسب را دارد و نقطه اوج این اختلاف در معیارهای فنی و استانداردهای ورودی و خروجی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Digital Library softwares features of simorgh and Grynastvn

نویسندگان [English]

  • maryam ansari 1
  • Mehdi Rrahmani 2
1 master of knowledge and information since, Shahid beheshti university, tehran, iran
2 Ph.D. Student in Information science and knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Aim: The Aim of the study is a comparative analysis of the services and capabilities of commercial software (Simorgh) and open-source software Greenstone.Methods: This study is based on the Documentary research and Evaluation survey, with a practical purpose. Methods of collecting data were using library resources and planning check list, including 5 criteria and 103 sub-criteria. These materials were used for evaluation of both software. APH method was used to rate those criteria and sub-criteria. The research community was Simorgh and Greenstone. Results: The research findings showed that the Greenstone software has a better status than Simorgh in terms of technical characteristics, input and output standards, metadata, and protocol support. But in the sub-standard, the Simorgh status display is better than Greenstone. Conclusion: It can be concluded that digital library software Grynastvn more than double the main criteria for Phoenix Digital Library software is an appropriate application And the culmination of this difference in technical standards and the standards of the input and output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital library
  • Digital Library Software
  • Simorgh Digital Library Software
  • Greenstone Digital Library Software