ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: این تحقیق سعی دارد با استفاده از فن هم‌واژگانی، ساختار فکری دانش در مطالعات حوزه تجاری‌سازی دانش را با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و دیداری‌سازی علم مورد مطالعه قرار دهد.
روش‌شناسی: این تحقیق به روش کتابسنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شده است. جامعۀ این تحقیق شامل 110464 واژۀ به کار گرفته شده در 38876 رکورد نمایه شده در پایگاه وب‌اوساینس در محدوده زمانی 1900-2015 می‌باشد.
یافته‌ها: از نظر فراوانی، کلیدواژه‌های «انتقال دانش»، «انتقال فناوری»، و «نوآوری»، و از نظر هم رخدادی زوج‌های کلیدواژه‌ای «مدیریت دانش و انتقال دانش»، «نوآوری و انتقال فناوری»، و «نوآوری و انتقال دانش» بیشترین فراوانی را در مطالعات صورت گرفته در حوزه تجاری‌سازی دانش داشته‌اند. یافته‌های مربوط به خوشه‌بندی سلسله مراتبی نیز منجر به شکل‌گیری یازده خوشه در حوزه تجاری‌سازی دانش گردید. ا
بحث و نتیجه گیری: بعلاوه بر مؤلفه‌های مورد کاربرد در راهبرد جستجو از قبیل: «انتقال دانش»، «انتقال فناوری»، «نوآوری»، «تجاری‌سازی» و «پتنت»، موضوعات و مباحث دیگر از قبیل: «ارتباط دانش و صنعت»، «مدیریت دانش»، «حقوق مالکیت معنوی»، «تحقیق و توسعه»، و «کارآفرینی» در پژوهش‌های این حوزه شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping Intellectual Structure of Commercialization of Knowledge Research: Using Co-Word Analysis and Science Visualization

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Ahmad Shabani 2
  • Asefeh Asemi 3
  • Mozafar cheshmaeh Sohrabi 3
2 Department of Information Sciences and knowledge Studies, Faculty of Education and Psychology ,Isfahan university
3 Knowledge and Information science.
چکیده [English]

Purpose: This research tries to reveal the intellectual structure of Commercialization of knowledge, using co-word analysis, network analysis, and scientific visualization tools.
Methodology: Bibliometric methodology and social network analysis are used as the research methods. The research population comprises 110464 keywords in 38876 records which have been retrieved from Web of Science during 1900-2015.
Findings: Results indicated that “Knowledge Transfer”, “Technology Transfer”, and “Innovation” are the most frequent keywords in the commercialization of knowledge studies; and “Knowledge Management and Knowledge Transfer”, “Innovation and Technology Transfer”, are the most frequent keywords coming co-occurrence. Use of hierarchical cluster analysis in co-word created 11 topical clusters in commercialization of knowledge include: "Knowledge Management", "Knowledge", "Technology Transfer", "Market", "Commercialization of Technology", Knowledge Transfer", "Innovation", "Sustainable Development", "Patent" and "Commercialization".
Conclusions: it seems that in addition to factors such as Knowledge Transfer, Technology Transfer, Innovation, Commercialization, and Patent, others topics: economic topics including University-Industry Interaction, Knowledge management, Intellectual Property Rights, Research And Development, and Entrepreneurial have gained the interest of researchers in the commercialization of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Commercialization
  • innovation
  • knowledge transfer
  • Technology transfer