درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدفهدف این مقاله، پس از مروری کلی بر مفهوم نسب شناسی علمی، معرفی پروژه­های مهم نسب شناسی علمی در جهان، و توصیف نرم افزارهای مرتبط با این حوزه است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به صورت مروری و بر اساس بررسی متون انجام شده است.
نتیجه‌گیری: .مطالعات نشان داد که پروژه­های متعددی در خصوص نسب شناسی علمی عملیاتی شده است که از طریق روابط علمی استاد راهنما-دانشجو ترسیم شده است که می تواند الگویی برای اجرای پروژه های مشابه در ایران باشد. از سوی دیگر، در این مقاله مشخص شد نرم افزارهای متعددی وجود دارد که پژوهشگران برای مشخص کردن نسب شناسی علمی و ترسیم روابط علمی پژوهشگران می­توانند از آنها بهره بگیرند. در نسب­شناسی دانشگاهی، تأکید روی رابطه علمی افراد مثل همکار، یا استاد-دانشجو است. بنابراین، در اکثر پروژه های نسب شناسی، تلاش بر این است که در یک حوزه علمی، روابط افراد مشخص شود. طی دهه­های اخیر، روشهای تحلیل استنادی و هم تألیفی برای تحلیل همکاری علمی بین نویسندگان استفاده شده است با این حال، نسبت علمی نویسندگان در این روش­ها به صورت دقیق مشخص نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to academic genealogy

نویسندگان [English]

  • Amirreza Asnafi 1
  • Salma Keshavarzian 2
چکیده [English]

Purpose: In current research, after a comprehensive review on academic genealogy, some important projects were introduced and related software was described.
Research Methodology: This is a review paper and in current research literature review was used.
Results: The present study revealed that several projects have been operating on the genealogy of the scientific supervisor-student relationship is drawn through that can be a model for similar projects in Iran. On the other hand, in this study it was found there are several software programs that genealogy researchers to identify scientific and scientific relations researchers can draw benefit from them. In the genealogy of the emphasis on the relationship of people like peer, or teacher-student. Thus, in the majority of genealogy projects, is working in a scientific field, relationships can be determined. In recent decades, citation analysis and synthesis methods have been used to analyze scientific collaboration between writers However, the authors of these methods cannot be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Genealogy
  • Genealogical Projects
  • Genealogy Software