نویسنده = فیضی، کامران
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری

دوره 24، شماره 19، بهار 1396، صفحه 77-96

10.22055/slis.2017.11637

محمدحسین رونقی؛ کامران فیضی؛ امین اسدپور