نویسنده = پورخانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی

دوره 21، 13، بهار و تابستان، تابستان 1393، صفحه 51-68

محمدرضا پورخانی؛ بیتا شادگار؛ علیرضا عصاره