نویسنده = واعظی، ملک رضوان
تعداد مقالات: 1
1. پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 1-18

10.22055/slis.2016.11631

ملک رضوان واعظی؛ مرتضی کوکبی؛ مختار ابراهیمی