نویسنده = کوکبی، مرتضی
تعداد مقالات: 7
2. Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 1-16

10.22055/slis.2019.24160.1423

مرتضی کوکبی؛ فاطمه سبزی زاده؛ غلامرضا حیدری


3. پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی

دوره 23، شماره 17، بهار 1395، صفحه 1-18

10.22055/slis.2016.11631

ملک رضوان واعظی؛ مرتضی کوکبی؛ مختار ابراهیمی


4. بالاخره افسانه چیست؟

دوره 21، 14، پاییز و زمستان، زمستان 1393، صفحه 37-52

نرگس خانی؛ مرتضی کوکبی


7. مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21

دوره 18، 8، پاییز و زمستان، زمستان 1390، صفحه 1-26

مرتضی کوکبی؛ میترا پشوتنی زاده؛ فریده عصاره؛ عبدالحمید معرف زاده