نویسنده = مکی زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران

دوره 24، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 87-104

10.22055/slis.2017.13189

زهرا عابدی خوراگانی؛ محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرامرز سهیلی