نویسنده = رضایی شریف آبادی، سعید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22055/slis.2017.16507.1178

منیره غریبه نیازی؛ سعید رضایی شریف آبادی


2. نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر.

دوره 25، شماره 23، بهار 1397، صفحه 1-14

10.22055/slis.2018.14930.1129

خدیجه مرادی؛ سعید رضایی شریف آبادی


3. بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران

دوره 20، 12، پاییز و زمستان، تابستان 1392، صفحه 61-82

منصور تاجداران؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ شبنم رفوآ