نویسنده = ریاحی نیا، نصرت
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1397

10.22055/slis.2018.26872.1519

مریم پارسائیان؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه آخشیک؛ محمد حسن زاده


2. شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1397

10.22055/slis.2018.18393.1248

کبری رئوفی؛ نصرت ریاحی نیا؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


5. ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 1-18

نصرت ریاحی نیا؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم