نویسنده = ریاحی نیا، نصرت
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1397

10.22055/slis.2018.18393.1248

کبری رئوفی؛ نصرت ریاحی نیا؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


2. بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1397

10.22055/slis.2018.26872.1519

مریم پارسائیان؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه آخشیک؛ محمد حسن زاده


5. ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 1-18

نصرت ریاحی نیا؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم