نویسنده = اندایش، سیف اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران

دوره 25، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 103-128

10.22055/slis.2017.12787

غلامرضا فدایی؛ نادر نقشینه؛ سیف اله اندایش