نویسنده = رجبعلی بگلو، رضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1398

10.22055/slis.2019.27017.1527

رضا رجبعلی بگلو؛ محمد جواد ارشادی؛ احسان نجفی عرب