نویسنده = سهیلی، فرامرز
تعداد مقالات: 5
1. وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

10.22055/slis.2019.27140.1528

علی اکبر خاصه؛ لیلا زمانی؛ فرامرز سهیلی


2. ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1397

10.22055/slis.2018.25510.1474

سمیه رجب زاده؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ حمید ملکی


3. مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران

دوره 24، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 87-104

10.22055/slis.2017.13189

زهرا عابدی خوراگانی؛ محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرامرز سهیلی


4. بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد

دوره 23، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 119-142

10.22055/slis.2017.11651

علیرضا افشانی؛ محمد توکلی‌زاده‌راوری؛ فرامرز سهیلی؛ اکرم جنتی‌فر


5. تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت

دوره 21، 13، بهار و تابستان، تابستان 1393، صفحه 89-106

فرامرز سهیلی؛ علی منصوری