نویسنده = بیرانوند، علی
تعداد مقالات: 4
1. اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

10.22055/slis.2019.30837.1646

علی بیرانوند؛ احمد شعبانی؛ سعید مظلومیان


2. ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1396

10.22055/slis.2017.24056.1416

علی بیرانوند؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی


3. Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization

دوره 25، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 27-42

10.22055/slis.2019.14850

علی بیرانوند؛ محمدحسن صیف؛ زهره چراغی