نویسنده = مظفری، عظیمه
تعداد مقالات: 3
1. به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

10.22055/slis.2019.18386.1247

عظیمه مظفری؛ زهیر حیاتی؛ افسانه مظفری