نویسنده = بابایی میبدی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی

دوره 20، 11، بهار و تابستان، تابستان 1392، صفحه 1-16

سعید سعیدا اردکانی؛ محمود زنجیرچی؛ حمید بابایی میبدی؛ محمدباقر جعفری