نویسنده = خادمیان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine

دوره 24، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 83-104

10.22055/slis.2019.24236.1432

صالح رحیمی؛ حمید کشاورز؛ مهدی خادمیان