نویسنده = زارعی، عاطفه
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.22055/slis.2019.30680.1641

معصومه معظمی؛ نجلا حریری؛ عاطفه زارعی؛ فهیمه باب الحوائجی


2. نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی

دوره 21، 13، بهار و تابستان، تابستان 1393، صفحه 1-24

فهیمه باب الحوائجی؛ عاطفه زارعی؛ نرگس نشاط؛ نجلا حریری


3. تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان

دوره 20، 12، پاییز و زمستان، تابستان 1392، صفحه 25-44

نجلا حریری؛ عاطفه زارعی؛ فیروزه دوخانی