نویسنده = مرادی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران

دوره 24، شماره 19، بهار 1396، صفحه 97-116

10.22055/slis.2017.14159.1106

مهدی مرادی؛ زکیه مرندی؛ ایمان محسنی