نویسنده = شکوهیان، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان

دوره 25، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 65-86

10.22055/slis.2019.14426.1112

محبوبه شکوهیان؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی