نویسنده = نوه ابراهیم، عبدالرحیم
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 1-18

نصرت ریاحی نیا؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم