نویسنده = زرین آبادی، زرین
تعداد مقالات: 1
1. سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان

دوره 19، 10، پاییز و زمستان، زمستان 1391، صفحه 79-96

نجلا حریری؛ زرین زرین آبادی