نویسنده = نریمی سایی، ژاله
تعداد مقالات: 1
1.       کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی           

دوره 18، 7، بهار و تابستان، بهار 1390، صفحه 1-3

ژاله نریمی سایی؛ بیتا شادگار؛ علیرضا عصاره