نویسنده = کمالی تبریزی، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش

دوره 18، 7، بهار و تابستان، بهار 1390، صفحه 71-84

فریبرز کمالی تبریزی؛ زهره غلامحسین زاده