نویسنده = سادات موسوی، علی
تعداد مقالات: 1
1. آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته

دوره 23، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 67-94

10.22055/slis.2017.14632.1117

اورانوس تاج الدینی؛ محمد اعظمی؛ علی سادات موسوی