نویسنده = مسلمی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1397

10.22055/slis.2018.15429.1144

معصومه مسلمی؛ محمد فرج پور