نویسنده = شفیعی، سلیمان
تعداد مقالات: 2
1. سنجش تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش (نمونه‌پژوهشی: کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

10.22055/slis.2020.32325.1691

سلیمان شفیعی؛ داریوش غفاری؛ محسن جعفری