نویسنده = شهنی ییلاق، منیجه
تعداد مقالات: 1
1. بزرگان کوچک و اطلاعات

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

10.22055/slis.2017.15925.1157

زاهد بیگدلی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زیور صباغی نژاد؛ غلامرضا رجبی