نویسنده = سالخورده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش، پاییز 1398، صفحه 276-300

10.22055/slis.2017.21553.1326

محمد سالخورده؛ صالح رحیمی؛ امین زارع