نویسنده = سالخورده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1396

10.22055/slis.2017.21553.1326

محمد سالخورده؛ صالح رحیمی؛ امین زارع