نویسنده = سلیمانی، آمنه
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1396

10.22055/slis.2018.15942.1346

فریبرز درودی؛ محمدمهدی مهدیان؛ آمنه سلیمانی