نویسنده = نوکاریزی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397

10.22055/slis.2019.22438.1348

محسن نوکاریزی؛ فهیمه رجبی؛ معصومه تجعفری