نویسنده = زاهدیان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1396

10.22055/slis.2018.24832.1446

مریم زاهدیان؛ علی حسین قاسمی؛ سید جواد قاضی میر سعید؛ زیور صباغی نژاد