نویسنده = ایزدیان، زینب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1397

10.22055/slis.2018.24910.1447

محمد رضا بهرنگی؛ زینب ایزدیان؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی